ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410169
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  410169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าหนองแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaonongkan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองแคนพัฒนา
ตำบล :
  เหล่า
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0847434512
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/08/2477
อีเมล์ :
  laonongkan10@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน


นายวันชัย พงสุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน