ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410170
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  410170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหญ้าขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Yakhao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหญ้าขาว
ตำบล :
  หนองกุงสวรรค์
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุงสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:32:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหญ้าขาว


นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน