ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410171
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  410171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเหล็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong Lek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองเหล็กพัฒนา
ตำบล :
  หนองเหล็ก
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-43029804
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2471
อีเมล์ :
  nonglek99999@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:22:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก


นายสุปชัย โกสีนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน