ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 1 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410173
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  410173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nonsa-adnongyamakhoksri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนสะอาด
ตำบล :
  หนองเหล็ก
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:02:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี


นางนุชชนา ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน