ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410175
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  410175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาล้อมโคกสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannalomkoksawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาล้อม
ตำบล :
  หนองเหล็ก
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0956703946
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2511
อีเมล์ :
  bannalomkoksawangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง


นายสุภาพ มาธุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน