ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410176
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  410176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Mak Mai Pho Thong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหมากมาย
ตำบล :
  หนองเหล็ก
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 สิงหาคม 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง


นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน