ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410177
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  410177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสูงวังขอนจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsungvangkonjik
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโนนสูง
ตำบล :
  หนองเหล็ก
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-43750032
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พ.ย.2507
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:48:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก


นายเกษม แอบอิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน