ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410178
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  410178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกอกหนองผือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban koknongphue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองผือ
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  043020595
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2477
อีเมล์ :
  bowlovefama@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:44:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ


นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน