ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410179
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  410179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปลาเข็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongplakeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองปลาข็ง
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4375-0188
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มกราคม 2486
อีเมล์ :
  pakamas57@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  344
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:35:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2