ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410181
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  410181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคุยแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuiphang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคุยแพง
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2470
อีเมล์ :
  khuyphaeng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:23:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคุยแพง


ส.ต.อ.อำนวย เชื้อแขก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน