ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคุยเชือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410182
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  410182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคุยเชือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kuichaug school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคุยเชือก
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4375-0190
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  kuichaug110.@ gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 05:59:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคุยเชือก


นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยเชือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน