ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410184
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  410184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Swangyangtajang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านยางท่าแจ้ง
ตำบล :
  ยางท่าแจ้ง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0858609620
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  udorn.nakra@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางท่าแจ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง


นายสกล จันทะเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน