ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410188
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  410188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเลิงบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  lerngbou
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเลิงบัว
ตำบล :
  หัวขวาง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4375-0025
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลิงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:18:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเลิงบัว


นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน