ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410189
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  410189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเลิงใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLERNGTAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านเลิงใต้
ตำบล :
  เลิงใต้
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4373-6131
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2480
อีเมล์ :
  leangtai146@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลิงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเลิงใต้


นางเพ็ญศรี กองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน