ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410190
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  410190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonghoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองหอย
ตำบล :
  เลิงใต้
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4375-0187
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลิงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:59:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์


นายธีระพร ผิวพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน