ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงยืน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410192
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010222
รหัส Obec 6 หลัก :
  410192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชียงยืน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchiangyun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเชียงยืน
ตำบล :
  เชียงยืน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-43781-848
โทรสาร :
  043-781-848
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2460
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชียงยืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:17:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชียงยืน


นายจักรพล แสนเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน