ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410195
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010218
รหัส Obec 6 หลัก :
  410195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannoonngew Hinhae Sichiangnuea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนงิ้ว
ตำบล :
  เชียงยืน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  043029820
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิ.ย. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงยืน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 10:59:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ


นายสมปอง โพธิบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน