ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410196
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010243
รหัส Obec 6 หลัก :
  410196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongku school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองคู
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0951803682
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/01/2476
อีเมล์ :
  ืnongku236@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)


นายดาวรุ่ง คำบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน