ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขีหนองจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410198
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010244
รหัส Obec 6 หลัก :
  410198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขีหนองจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHINONGCHIK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านขี
ตำบล :
  หนองซอน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  0897165373
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  krubigkee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองซอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:38:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขีหนองจิกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขีหนองจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน