ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองซอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410199
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010233
รหัส Obec 6 หลัก :
  410199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองซอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองซอน
ตำบล :
  หนองซอน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4375-2004
โทรสาร :
  043752004
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กัยายน 2464
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:28:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองซอน


นายเกษม จันสามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน