ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410200
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010234
รหัส Obec 6 หลัก :
  410200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสีดาสระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sida-Srakaew School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสีดา
ตำบล :
  โพนทอง
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0842779665
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2473
อีเมล์ :
  seeda.sa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.โพนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:49:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว


นายสาธิต รัตนฐานู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน