ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410203
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010245
รหัส Obec 6 หลัก :
  410203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairathwitthaya 17 (Ban Mamo)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านมะโมใต้
ตำบล :
  หนองซอน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  043-706523
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พ.ย. 2489
อีเมล์ :
  thairath17@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองซอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)


นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน