ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410204
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010225
รหัส Obec 6 หลัก :
  410204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแฝกโนนสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banfagnonsamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแฝก
ตำบล :
  ดอนเงิน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0819546500
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2465
อีเมล์ :
  banfag99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13:08:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ


นายบรรณกร กงภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน