ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410206
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010227
รหัส Obec 6 หลัก :
  410206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะอาดดอนเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sa-at donngean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสะอาด
ตำบล :
  ดอนเงิน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0879442928
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  praduang0105@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 15:03:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน


นายมิตรชัย แถวพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน