ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจินดาอารมณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410208
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010229
รหัส Obec 6 หลัก :
  410208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จินดาอารมณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jinda arrom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  ดอนเงิน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:44:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจินดาอารมณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาอารมณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน