ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410209
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010211
รหัส Obec 6 หลัก :
  410209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khampia School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านขามเปี้ย
ตำบล :
  กู่ทอง
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0801771077
โทรสาร :
  0-4398-8034
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  ning0804053355@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กู่ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 23:08:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย


นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน