ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410210
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010242
รหัส Obec 6 หลัก :
  410210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhengmittraphab 139
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเข็ง
ตำบล :
  เสือเฒ่า
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  043988189
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  bk139@hotmail.com.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสือเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139


นายสุทธิศักดิ์ มาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน