ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 1 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกู่ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410211
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010212
รหัส Obec 6 หลัก :
  410211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกู่ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kuthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกู่ทอง
ตำบล :
  กู่ทอง
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  043-029817
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  surachai_8520@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กู่ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:52:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกู่ทอง


นายสุรชัย ถาไชยลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน