ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410212
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010213
รหัส Obec 6 หลัก :
  410212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองเพ็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Muang Peng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านเมืองเพ็ง
ตำบล :
  กู่ทอง
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  043750146
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  somkit003@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กู่ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:57:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน