ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410213
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010214
รหัส Obec 6 หลัก :
  410213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโจดบัวบาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chot Bua Ban School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบัวบาน
ตำบล :
  กู่ทอง
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0933235219
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤศจิกายน
อีเมล์ :
  jodbuaban@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กู่ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน


นางมัณฑนา มีอำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดบัวบาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน