ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานโนนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410216
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010239
รหัส Obec 6 หลัก :
  410216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจานโนนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  JANNONSUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนสูง
ตำบล :
  เสือเฒ่า
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0951931041
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1ต.ค. 2464
อีเมล์ :
  jannonsung2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสือเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 07:40:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจานโนนสูง


นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานโนนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน