ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410219
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010241
รหัส Obec 6 หลัก :
  410219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankokkha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโคกข่า
ตำบล :
  เสือเฒ่า
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4375-0039
โทรสาร :
  043-987066
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน พ.ศ 2486
อีเมล์ :
  chajom0306@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสือเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:02:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกข่า


นายรุ่งเรือง พันพละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน