ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410221
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010237
รหัส Obec 6 หลัก :
  410221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonsrisawatnonsawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  เสือเฒ่า
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0825635149
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กันยายน 2495
อีเมล์ :
  sresawat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสือเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 17:56:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์


นายปริญญา นิวาสวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน