ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410222
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010238
รหัส Obec 6 หลัก :
  410222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suathaonongruawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านเสือเฒ่า
ตำบล :
  เสือเฒ่า
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4398-8106
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสือเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 22:24:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา


นายถวิล แยบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน