ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410223
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010230
รหัส Obec 6 หลัก :
  410223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbak(baksomboonwit)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแบก
ตำบล :
  นาทอง
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0803594399
โทรสาร :
  043986063
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2473
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)


นายเขมชาติ ไชยโวหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน