ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410224
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010231
รหัส Obec 6 หลัก :
  410224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thapmadonhanwaengwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านดอนหัน
ตำบล :
  นาทอง
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4398-6026
โทรสาร :
  043986026
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2456
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 18:29:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา


นายบันเทิง พลทองสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน