ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410225
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010247
รหัส Obec 6 หลัก :
  410225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlaonongbuadonpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  เหล่าบัวบาน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4398-8652
โทรสาร :
  0-4398-8652
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  lnbdp@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าบัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 05:57:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์


นายมาศพล ประทุมแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน