ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบุญชู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410226
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010217
รหัส Obec 6 หลัก :
  410226
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบุญชู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannoongboonchoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านหนองบุญชู
ตำบล :
  กู่ทอง
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0980973447
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/01/2476
อีเมล์ :
  pissamai2610@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กู่ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบุญชู


นางสาวอรอุมา กองฝ่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบุญชู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน