ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองล่าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410227
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010248
รหัส Obec 6 หลัก :
  410227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองล่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGLAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองล่าม
ตำบล :
  เหล่าบัวบาน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0973019322
โทรสาร :
  043986126
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  supatut_007@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าบัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:52:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองล่าม


นายศุภทัต ทุมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองล่าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน