ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410228
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010232
รหัส Obec 6 หลัก :
  410228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannathong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาทอง
ตำบล :
  นาทอง
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0892765066
โทรสาร :
  0-4375-01
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2481
อีเมล์ :
  nathongschool3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:53:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทอง


นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน