ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410229
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010246
รหัส Obec 6 หลัก :
  410229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเดิ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongdaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองเดิ่น
ตำบล :
  เหล่าบัวบาน
อำเภอ :
  เชียงยืน
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44160
โทรศัพท์ :
  0-4375-0117
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิ.ย.2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าบัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:32:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน