ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแกดำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410499
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  410499
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลแกดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBAN KAEDAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไข่ผำ
ตำบล :
  แกดำ
อำเภอ :
  แกดำ
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44190
โทรศัพท์ :
  043787006
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแกดำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  500 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 15:01:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลแกดำ


นายคำผัน จันทจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแกดำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน