ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410547
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010269
รหัส Obec 6 หลัก :
  410547
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkannonngamchokechai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโนนงาม
ตำบล :
  ห้วยเตย
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  0842655368
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  ืnongkanchokchai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:13:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย


นายวันชัย ภิบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน