ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410548
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010251
รหัส Obec 6 หลัก :
  410548
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huachang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหัวช้าง
ตำบล :
  กุดรัง
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  0-4372-8188
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  huachang 188@ Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 19:18:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวช้าง


นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน