ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410549
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010252
รหัส Obec 6 หลัก :
  410549
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคลองหัวขัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkhlonghuakhua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหัวขัว
ตำบล :
  กุดรัง
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  083-340-1593
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2469
อีเมล์ :
  nongkhlong2011@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:47:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว


นางรัตนา ยศกำธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน