ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410550
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010260
รหัส Obec 6 หลัก :
  410550
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Loengfaek school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านเลิงแฝก
ตำบล :
  เลิงแฝก
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  0892760022
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลิงแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว


นายสุปัน ภูน้ำใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน