ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410552
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010261
รหัส Obec 6 หลัก :
  410552
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อแกบ่อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN BORKAEBORTHONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ่อแก
ตำบล :
  เลิงแฝก
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  0897150101
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  borkae2553@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลิงแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง


นางสาววิภาดา เศษบุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน