ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410553
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010266
รหัส Obec 6 หลัก :
  410553
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยแคนโนนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaikheannonsung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโนนสมบูรณ์
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  0925255117
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 ตุลาคม 2469
อีเมล์ :
  hkschool.mk3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:05:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง


นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน