ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410554
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010267
รหัส Obec 6 หลัก :
  410554
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban nongwangsahakamwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  0-4373-7452
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  nongwaeng1234@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:35:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์


นายโกวิท ภูโอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน