ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410555
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010262
รหัส Obec 6 หลัก :
  410555
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sokklong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโสกคลอง
ตำบล :
  เลิงแฝก
อำเภอ :
  กุดรัง
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44130
โทรศัพท์ :
  0-4373-7453
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  sokklong315@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เลิงแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:14:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกคลอง


นายนรินทร์ เกษสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน